2014-01-11 08:41 #0 av: LouiseKW

Drivning & systemet för lok och vagnar är det viktigaste inom modelljärnvägen.

De första loken drevs utav en urverksdrivning, idag är det vanligaste systemet en inbyggd motor i loket och strömmatning via rälsen för loken. Det finns även såkallade live steam - tåg som drivs med riktiga ångmaskiner. Ni har säkert hört talas om batteridrivna modelltåg men dessa betraktas som leksaker än modelltåg, den störta producenten utav batteridrivna tåg är BRIO.

Det finns två sätt att kategorisera elektriskt drivna modelljärnvägar; antalet räls i skenorna samt vilken typ av ström, vi kommer gå närmare in på detta i denna artikeln.

Tvåräls eller treräls

Den vanligaste utav dessa två rälstyper är tvåräls som används i kombination med likström medan trerälssystemet används för växelström. Skillnaden mellan två- och treräls är antalet räler i rälsen. I tvåräls är där två stycken och i treräls finns där tre stycken, varav den ena går i mitten och är den som är strömförande. I den europeiska H0-skalan är mitträlsen ersatt med diskreta punktkontakter istället så någon tredje "räl" syns egentligen inte men namnet lever kvar än.

Det finns även en annan lösning om man inte vill ha skenorna för strömdistribution så kan man använda sig utav en fungerade kontaktledning där en pol tas upp med hjälp av en strömavtagare på taket av loket.

Strömtyp

Idag är det vanligast att man kör tågen digitalt och även här finns det flera olika system att välja på även om de elektriskt sett är mycket lika.

Analog likström

I det analoga systemet med tvårälsdrift matas en analog spänning ut i skenorna med en pol för varje räl. Strömupptagningen sker genom hjulen på båda sidorna som därför måste vara isolerade ifrån varandra. Alla lok som står på ett givet spåravsnitt påverkas i samma utsträckning. Ska man kunna köra flera lok oberoende av varandra krävs det att spåret delas in i olika sektioner som är elektriskt isolerade ifrån varandra och att strömmen matas separat.
Hastigheten på loket beror på spänningen i det analoga systemet, detta kan ställas med hjälp utav ett köraggregat. Även tågets rörelseriktning beror på om det är en positiv eller negativ spänning.

Det är sällsynt att likström används vid trerälsdrift.

Analog växelström

I det analogiska växelströms systemet så matas till rälsen en sinusformad växelspänning på 0-16 V. Spänningen avgör hastigheten på loket, riktningen bestäms utav ett relä i loket. En omkastning utav riktningen sker genom en förhöjd spänning på cirka 24 V. Varje gång det kommer en förhöjd puls byter loket riktning.

Digitalt system

I det digitala systemet är varje lok utrustad med en dekoder som ger loket en unik kod på banan. Istället för att mata ut en analog spänning så matas det ut en så kallad fyrkantsvåg med full spänning ut. Pulserna i denna fyrkantsvåg har olika längd och kan därefter tolkas som noll eller ett. Med hjälp utav dessa kan dekoderna identifiera vilka kommandon som är riktade till just det loket. Det är inte enbart lokets hastighet som kan ställas in utan även andra funktioner såsom ljud- och ljuseffekter. Har man ett mer avancerat system kan man även ha kommandon för att simulera en tröghet vid accelerationen och vid inbromsningen.

Denna teknik tillåter att köra ett stort antal lok oberoende av varandra med gemensam strömmatning. Ett digitalt system underlättar också användningen utav en dator som komplement till styrning av enskilda tåg.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Modelljärnväg