2014-05-09 06:49 #0 av: LouiseKW

Mestarimallit tillverkar byggsatser till byggnader, lok och vagnar med finsk förebild. Byggnaderna är väldigt lika dom svenska byggnaderna, modellerna finns både i H0 och N.

Vårens nyhet är byggsatser utav 50/60-tals villor, byggsatserna är i etsad metall med tak, väggar med mera som är omålade. Vid beställning får man även med svenska instruktioner.

Då detta är en småserietillverkare så tillverkar företaget mest på efterfrågan, det går att lägga beställning direkt hos företaget eller hos Habo Hobby. I nuläget finns där 4 olika modeller i N-skala men fler är på väg.