2014-06-29 08:30 #0 av: LouiseKW

Utfärdståg på järnvägarna i Mellansverige med el-eller diesellok. Resegrupper på 1-300 resande. Servering i Sveriges största restaurangvagn. Även bar- och/eller cafévagn efter önskemål. Fordon från 3- och 40-talen.

På lördagar har föreningen normalt körning eller arbete på sin modelljärnväg, digital H0. Där finns möjlighet till att provköra egna digitaltåg.

12/7 Blueståg Karlstad-Åmål till Åmåls Blues Fest.

Adress: Arbetsdagar och visning i samband med dessa, Industrigatan 1, Kil.

Öppet: Lördagar